Τρίτη, 28 Απριλίου 2015
Ευχαριστούμε τις ψυχολόγους:
 κ. Λυβία Κουτσάκη- Τρουλλινού και
την κ. Λιάκου
 για την πραγματοποίηση  ομιλίας
 στο Νηπιαγωγείο μας.