Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ωρολόγια προγράμματα τμημάτωνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΧΡΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ 2
ΤΗΛ-FAX:2831028290
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Χρονική περίοδος
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
7:45
       Προσέλευση νηπιαγωγού
7:45 - 8:15
8:00 - 9:00
Προσέλευση νηπίων
Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Προσευχή
9:00 - 9:30
Συζήτηση – Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
9:30 - 10:30
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
10:30 - 11:15
         Πρόγευμα - Διάλειμμα

11:15 - 12:00
Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Παιδαγωγικά παιχνίδια
12:00 - 12:30
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
12:30 - 13:00
Διάλειμμα
13:00 - 13:45
Προετοιμασία γεύματος – Γεύμα
13:45 - 14:30
Χαλάρωση – Ύπνος
14:30 - 15:15
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

15:15 - 15:30
Συζήτηση
Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων
Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας
Προετοιμασία για αποχώρηση
15:30- 15:45
Αποχώρηση νηπίων
Στο άνωθι ωρολόγιο πρόγραμμα έχει εγκριθεί τροποποίηση από το ΠΥΣΠΕ στην ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των νηπίων κατά ένα τέταρτο.

 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KΛΑΣΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Χρονική περίοδος
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
7:45-8:00
Προσέλευση νηπιαγωγού
8:00 - 8:15
8:00 - 9:00
Προσέλευση νηπίων
Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων
Προσευχή
9:00 - 9:30
Συζήτηση – Ημερήσιος Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
9:30 - 10:30
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων
10:30 - 11:15
Πρόγευμα - Διάλειμμα
11:15 - 11:45
Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων

11:45 - 12:15
Συζήτηση
Αξιολόγηση των ημερήσιων δραστηριοτήτων Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας
Προετοιμασία για αποχώρηση
12:15 – 12:30
Αποχώρηση νηπιαγωγού
 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
7:45-8:00 Προσέλευση Νηπιαγωγού
8:00-8:15
Προσέλευση Νηπίων
8:00-9:00
Ελεύθερη ενασχόληση στις οργανωμένες γωνιές της τάξης


Ενδεικτικές Δραστηριότητες
Ικανότητες που επιδιώκονται να επιτευχθούν
9:00-9:30
Πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων γλώσσας και περιβάλλοντος
Προσευχή, συζήτηση για τις ημέρες της εβδομάδας, την ημερομηνία, τον καιρό, τους μήνες, τις εποχές. Παρουσίαση του προγραμματισμένου θέματος με χρήση οπτικοακουστικών μέσων. (Συνεκπαίδευση με το κλασσικό τμήμα)
Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με διάφορα θέματα και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο.
9:30-10:30
Πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων μαθηματικών και τεχνολογίας
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να παρατηρούν, να συγκρίνουν, να ταξινομούν, να σειροθετούν με βάση ορισμένα γνωρίσματα που είναι κοινά σε αντικείμενα και καταστάσεις όπως επίσης να κάνουν συγκρίσεις.
(Συνεκπαίδευση με το κλασσικό τμήμα)
Να ερμηνεύουν γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από αυτές τις διαδικασίες.

10:30-10:45

Δεκατιανό μαζί με τα παιδιά του κλασσικού τμήματος
Αγωγή υγείας, αυτοεξυπηρέτηση και κοινωνικοποίηση
Να μάθουν βασικούς κανόνες υγιεινής διατροφής. Να αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους και να κοινωνικοποιούνται
10:45-11:15
Διάλειμμα
Ελεύθερες και οργανωμένες δραστηριότητες αδρής κινητικότητας στην αυλή του νηπιαγωγείου
Αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά του νηπιαγωγείου. Τήρηση κανόνων
11:15-12:15
Πρόγραμμα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων εικαστικών, μουσικής, δραματικής τέχνης και φυσικής αγωγής.
Ζωγραφική, κολάζ, κατασκευές. Ενασχόληση με μουσικά όργανα. Κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι. Κινητικά ατομικά και ομαδικά παιχνίδια.
Ανάπτυξη λεπτής και αδρής κινητικότητας. Άσκηση αισθητηρίων. Έκφραση και Δημιουργία.
12:15-12:30
Ταχτοποίηση τάξης- αποχαιρετισμός- αποχώρηση νηπίων
12:30
Αποχώρηση νηπιαγωγού

Παρατηρήσεις:
  1. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος συχνά γίνονται διαφοροποιήσεις σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών.
  2. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και κάποιες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλα σχολεία, εργασιακούς ή ιστορικούς χώρους για την απόκτηση μαθησιακών εμπειριών.